ทีมประเทศไทย ณ กรุงจาการ์ตา ร่วมจัดงาน Wisata Thailand Festival 2023 นำเสนอการท่องเที่ยว วัฒนธรรม และสินค้าไทยสู่ชาวอินโดนีเซีย

เมื่อวันที่ 10-12 มีนาคม 2566 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตา ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ และสำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศประจำกรุงจาการ์ตา จัดงาน Wisata Thailand Festival 2023 ที่ห้างสรรพสินค้า Kota Kasablanka กรุงจาการ์ตา ดำเนินการภายใต้แนวทาง Amazing Thailand, Amazing New Chapters และ 5F : Food Film Fashion Fighting และ Festival เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและประสบการณ์การท่องเที่ยวไทยที่สดใหม่ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย อาหารและสินค้าไทยสู่สายตาชาวอินโดนีเซีย โดยได้จัดพิธีเปิดงานเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2566 มีนายประพันธ์ ดิษยทัต เอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตา และนายธเนศวร์ เพชรสุวรรณ รองผู้ว่าการด้านตลาดเอเชียและแปซิฟิกใต้ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เป็นประธานร่วม โดยมีคณะทูตานุทูตประจำกรุงจาการ์ตา ภาครัฐและเอกชนไทยและอินโดนีเซีย รวมถึงชุมชนชาวไทยและอินโดนีเซียในกรุงจาการ์ตาเข้าร่วมอย่างหนาแน่น  

ภายในงาน Wisata Thailand Festival 2023 มีการจำหน่ายสินค้าและบริการต่าง ๆ อาทิ อาหารไทย สินค้านำเข้าไทย ผ้าไทย บัตรโดยสารเครื่องบิน แพคเกจท่องเที่ยวไทย การแสดงวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย อาทิ การสาธิตตอกหุ่นเงาหนังตะลุง การประดิษฐ์หัวโขน และกิจกรรมทำยาดมสมุนไพรไทย ซึ่งได้รับความนิยมจากผู้เข้าชมงานอย่างยิ่ง ตลอดการจัดกิจกรรม มีผู้เข้าชมงานกว่า 270,000 ราย ซึ่งนับว่าทีมประเทศไทยประสบความสำเร็จในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ไทยในทุกมิติ และเป็นโอกาสให้ผู้ประกอบการไทยขยายตลาดและต่อ
ยอดธุรกิจในอินโดนีเซีย  

 


ข่าวที่เกี่ยวข้อง

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตา

JI. DR Ide Anak Agung Gde Agung kav. NO. 3.3 (Lot 8.8),
Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Indonesia 12950.

Tel. +62 21 2932 8190-94
Fax. +62 21 2932 8199, +62 21 2932 8201, +62 21 2932 8213