ผู้อำนวยการสำนักจุฬาราชมนตรีประจำภาคใต้ ประธานสภาเครือข่ายช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม และคณะฯ เยือนอินโดนีเซีย

เมื่อวันที่ 31 มกราคม นายทรงพล สุขจันทร์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตา ได้ให้การต้อนรับ ดร.วิสุทธิ์ บิลล่าเต๊ะ ผู้อำนวยการสำนักจุฬาราชมนตรีประจำภาคใต้ และประธานสภาเครือข่ายช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม และคณะ ในโอกาสเยือนอินโดนีเซียเพื่อพบหารือกับองค์กรความช่วยเหลือของอินโดนีเซีย เกี่ยวกับการประสานความร่วมมือการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแก่ผู้ประสบภัยธรรมชาติในอินโดนีเซีย โดยได้มอบเงินสนับสนุนให้องค์กรฯ ดังกล่าว 35,000 ดอลลาร์สหรัฐ และได้หารือกันเกี่ยวกับภารกิจการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยฯ ของสำนักจุฬาราชมนตรี และภารกิจของสถานเอกอัครราชทูตฯ ในการให้ความช่วยเหลือคนไทย และนักศึกษาไทยในอินโดนีเซียจากเหตุภัยธรรมชาติในช่วงที่ผ่านมา โดยเอกอัครราชทูตฯ ได้แจ้งว่า ที่ผ่านมา รัฐบาลไทย คนไทยในประเทศไทย และชุมชนไทย ภาคเอกชนไทย และนักเรียนไทยในอินโดนีเซีย ได้มอบเงินช่วยเหลือแก่อินโดนีเซียแล้ว ประมาณ 24 ล้านบาท ไม่รวมการสนับสนุนสิ่งของ อาหาร และวัสดุก่อสร้างจากภาคเอกชนไทยในอินโดนีเซีย

นอกจากนี้ เอกอัครราชทูตฯ และคณะได้หารือเกี่ยวกับแนวทางการดูแลนักศึกษาไทยในอินโดนีเซีย อาทิ การสนับสนุนการรวมตัวทำกิจกรรมของนักศึกษา การจัดทำฐานข้อมูลนักศึกษา การเยี่ยมเยียนนักศึกษาในพื้นที่ต่าง ๆ การสนับสนุนให้นักศึกษาฝึกงานกับสถานเอกอัครราชทูตฯ และบริษัทไทยในต่างจังหวัด และการให้ความช่วยเหลือแก่นักศึกษาไทยในอินโดนีเซีย โดยได้ขอให้สำนักฯ ช่วยเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาก่อนที่จะมาศึกษาในอินโดนีเซีย ด้วยการให้ติดตามข่าวสารของสถานเอกอัครราชทูตฯ และลงทะเบียน on-line กับสถานเอกอัครราชทูตฯ และเป็นศูนย์กลางการประสานติดต่อในอำเภอต่างๆ ใน จชต.ซึ่งคณะสำนักจุฬาราชมนตรีได้ชื่นชมการปฏิบัติงานของสถานเอกอัครราชทูตฯ และแสดงความพร้อมที่จะร่วมมืออย่างเต็มที่


ข่าวที่เกี่ยวข้อง

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตา ร่วมกับคณะผู้แทนถาวรไทยประจำอาเซียน ได้จัดงานเลี้ยงรับรองเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562

6 ธ.ค. 2562

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตา

JI. DR Ide Anak Agung Gde Agung kav. NO. 3.3 (Lot 8.8),
Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Indonesia 12950.

Tel. +62 21 2932 8190-94
Fax. +62 21 2932 8199, +62 21 2932 8201, +62 21 2932 8213