สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตา ร่วมกับสถานกงสุลกิตติมศักด์ประจำเมืองสุราบายา พาคนไทยในอินโดนีเซีย กลับไทยโดยเที่ยวบินพิเศษ สุราบายา-กรุงเทพฯ  

เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2563 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตาร่วมกับสถานกงสุลกิตติมศักดิ์ประจำเมืองสุราบายา และสมาคมคนไทยในเมืองสุราบายา ได้จัดเที่ยวบินพิเศษ (chartered flight) และอำนวยความสะดวกในการพาคนไทยในอินโดนีเซีย 175 คน ซึ่งประกอบด้วผู้มีปัญหาสุขภาพ เด็กและเยาวชน นักท่องเที่ยวตกค้าง นักเรียน/นักศึกษา และคนตกงาน เดินทางกลับไทยด้วยสายการบิน Thai Lion Air เที่ยวบินที่ SL-2111 เส้นทางสุราบายา-กรุงเทพฯ โดยออกจากเมืองสุราบายา เวลา 12.00 น. (เวลาท้องถิ่นเมืองสุราบายาและมีกำหนดถึงท่าอากาศยานดอนเมือง เวลา 16.15 น. (เวลาประเทศไทย) โดยได้จัดน้ำดื่ม หน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ และอาหารกล่องให้กับผู้เดินทางทุกคน                                                                                  สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ดำเนินการประสานงานทั้งหมดแบบครบวงจร ไม่ว่าจะเป็นการส่งผู้เดินทางไปตรวจเชื้อ การดำเนินการเช่ารถ จัดหาที่พัก และการเตรียมการด้านเอกสาร/แนวปฏิบัตการตรวจเอกสาร อันทำให้การเดินทางกลับเป็นไปอย่างราบรื่น                                                                                                      

สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจาก Ibu OnnAsri M. Almasyhur กงสุลกิตติมศักดิ์ประจำเมืองสุราบายา (และคุณ Fandaสมาคมคนไทยในเมืองสุราบายา (นำโดยคุณนฤมล สุวรรณ Nugraha Setiawan พนิดาฯ และอานีสาฯ) และกลุ่มนักศึกษาไทยในเมืองสุราบายา (ฟารีซี กิตติพศ ลลิตา อัน-นูรฯ ภัทรนันท์ฯ วนัสนันท์ฯ ซอบีห๊ะ และอนุสราฯ) ที่ได้ร่วมกันอำนวยความสะดวก ณ สนามบินสุราบายาให้แก่คนไทยที่เดินทางกลับในวันนี้ ซึ่งสร้างความประทับใจต่อผู้เดินทางทุกคน จึงขอขอบคุณอย่างยิ่ง มา ณ ที่นี้  สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอขอบคุณกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศอินโดนีเซีย โรงพยาบาล Premier Surabaya โรงพยาบาล Siloam (Bali, Yogyakarta, Semarang, Jember) สายการบิน Thai Lion Air และทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการให้คนไทยในอินโดนีเซียสามารถเดินทางกลับได้โดยสวัสดิภาพ                                                                                                       

ในวันที่ 31 พฤษภาคม ศกนี้ ถานเอกอัครราชทูตฯ มีกำหนดจัดเที่ยวบินพิเศษพาคนไทยกลับไทย (จาการ์ตา-กรุงเทพฯ) และอยู่ระหว่างการขออนุมัติเที่ยวบินพิเศษเพิ่มเติมในเดือนมิถุนายนสำหรับคนไทยนเกาะชวา และเกาะอื่น ดยขอให้มั่นใจว่าสถานเอกอัครราชทูตฯ จะดำเนินการอย่างเต็มที่ในการพาคนไทยทุกคนในอินโดนีเซียที่ลงทะเบียนแล้วเดินทางกลับประเทศไทยได้ 

 


ข่าวที่เกี่ยวข้อง

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตา

JI. DR Ide Anak Agung Gde Agung kav. NO. 3.3 (Lot 8.8),
Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Indonesia 12950.

Tel. +62 21 2932 8190-94
Fax. +62 21 2932 8199, +62 21 2932 8201, +62 21 2932 8213