ออท. ณ กรุงจาการ์ตาเป็นประธานในพิธีเปิดงานวันชาติไทยประจำปี 2565 สำหรับชุมชนไทยในอินโดนีเซีย

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2565 นายประพันธ์ ดิษยทัต เอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตา ได้เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันชาติไทยประจำปี 2565 สำหรับชุมชนไทยในอินโดนีเซีย ณ Royale Jakarta Golf Club กรุงจาการ์ตา ซึ่งจัดขึ้นโดยชมรมสตรีไทยในอินโดนีเซีย โดยได้รับการสนับสนุนจากชมรมนักธุรกิจไทยในอินโดนีเซีย ชมรมนักกอล์ฟไทยในอินโดนีเซีย และทีมประเทศไทย ณ กรุงจาการ์ตา โดยมีคุณมะลิวรรณ มอยร์ ประธานชมรมสตรีไทยในอินโดนีเซีย กล่าวต้อนรับ และคุณนิฏฐพงษ์ เสนะวงศ์ ประธานชมรมนักธุรกิจไทยในอินโดนีเซีย กล่าวในพิธีเปิด
ในโอกาสดังกล่าว เอกอัครราชทูตฯ ได้กล่าวขอบคุณและชื่นชมบทบาทที่แข็งขันของชมรมสตรีไทยในอินโดนีเซีย โดยเฉพาะในสร้างความเข้มแข็งและกระชับความสัมพันธ์อันใกล้ชิดให้กลุ่มคนไทยในอินโดนีเซียมาตลอดระยะเวลากว่า 30 ปี โดยในงานดังกล่าว มีชุมชนไทยในกรุงจาการ์ตาและครอบครัวเข้าร่วมประมาณ 200 คน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตา

JI. DR Ide Anak Agung Gde Agung kav. NO. 3.3 (Lot 8.8),
Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Indonesia 12950.

Tel. +62 21 2932 8190-94
Fax. +62 21 2932 8199, +62 21 2932 8201, +62 21 2932 8213