ออท. ณ กรุงจาการ์ตา ให้สัมภาษณ์กับรายการจอมยุทธ์ธุรกิจ Business Guru เมื่อวันที่ 14 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น.

เมื่อวันที่ 14 เมษายน 2566 นายประพันธ์ ดิษยทัต เอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตา ได้ให้สัมภาษณ์กับรายการจอมยุทธ์ธุรกิจ Business Guru ทางคลื่นข่าว Zaabnews Radio FM 96 MHz ในหัวข้อ “Update ความสัมพันธ์การค้าระหว่างไทย – อินโดนีเซีย” ซึ่งมีคุณลักขณา จำปา เป็นผู้ดำเนินรายการ

ในโอกาสนี้ เอกอัครราชทูตฯ ได้กล่าวถึงประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างไทย – อินโดนีเซีย ซึ่งไทยมีความสัมพันธ์กับดินแดนที่เป็นอินโดนีเซียในปัจจุบันมายาวนาน ตั้งแต่ก่อนสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตเมื่อปี 2493 โดยมีการเยือนโดยพระมหากษัตริย์ไทย 4 พระองค์ และมีการแลกเปลี่ยน ผสมผสานทางวัฒนธรรมกันอย่างลึกซึ้ง ทั้งทางด้านวรรณคดี อาหาร เครื่องแต่งกาย และดนตรี รวมถึงมีความร่วมมือทั้งในด้านทวิภาคีและพหุภาคี

ในด้านการค้าและการลงทุน ไทยและอินโดนีเซียเป็นคู่ค้าที่สำคัญของกันและกัน โดยในปี 2565 อินโดนีเซียเป็นคู่ค้าอันดับ 3 ของไทยในอาเซียน รองจากมาเลเซียและเวียดนาม และอันดับ 7 ในโลก มีมูลค้าการค้ารวม 20,036 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยในภาพรวมไทยยังนับว่าได้เปรียบอินโดนีเซียในการผลิตสินค้าที่ต้องใช้เทคโนโลยีขั้นสูงเพื่อนำไปแปรรูปเป็นสินค้าอื่น ๆ ต่อ นอกจากนี้ สินค้าไทยอื่น ๆ ที่เป็นที่นิยมในกลุ่มคนอินโดนีเซีย คืออาหารและเครื่องดื่ม ผลไม้ไทยทั้งแบบสดและอบแห้ง และสินค้าประเภทสุขภาพ เช่น ยาดม เป็นต้น และมีธุรกิจไทยมาลงทุนในอินโดนีเซียทั้งธุรกิจขนาดใหญ่และ SMEs เช่น ธนาคาร ร้านอาหาร ธุรกิจท่องเที่ยว  เป็นต้น ซึ่งได้รับความนิยมในอินโดนีเซีย

ในส่วนของธุรกิจอินโดนีเซียในไทยนั้น อินโดนีเซียมีความโดดเด่นด้านเศรษฐกิจดิจิทัล ซึ่งขยายตัวอย่างรวดเร็วจากวิถีชีวิตในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ทำให้เกิดบริษัทระดับ Unicorn จำนวนมาก ซึ่งบางส่วนได้ขยายธุรกิจมายังไทยด้วย อาทิ GoJek Traveloka และบริการขนส่ง J&T รวมถึงอาหารอินโดนีเซียบางประเภทก็ได้รับความนิยมในไทย เช่น เทมเป (Tempe) เป็นต้น

ในด้านการท่องเที่ยว ทั้งสองฝ่ายมีนักท่องเที่ยวระหว่างกันอย่างต่อเนื่องตามสถานการณ์การเดินทางระหว่างประเทศที่กำลังฟื้นตัว โดยปัจจุบันอินโดนีเซียอยู่ระหว่างพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพตามนโยบาย “10 New Balis” หรือบาหลีแห่งใหม่ 10 แห่ง เพื่อส่งเสริม เพิ่มมูลค่าและขีดความสามารถด้านการท่องเที่ยวของอินโดนีเซีย และดึงดูดการลงทุนในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว รวมทั้งพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและการท่องเที่ยวฮาลาลภายในประเทศ

นอกจากนี้ เอกอัครราชทูตฯ ยังกล่าวถึงศักยภาพด้านเศรษฐกิจของไทยในอินโดนีเซีย โดยปัจจุบัน สอท. พยายามผลักดันการต่อยอดการค้า-การลงทุนด้านอาหารไทยที่มีชื่อเสียงทั่วโลก โดยเฉพาะการนำเข้าสินค้าฮาลาล และการท่องเที่ยว เช่น การจัดงาน Wisata Thailand Festival 2023 เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว การค้า และการลงทุนของไทย เป็นต้น

ทั้งนี้ สามารถรับชมรายการย้อนหลังได้ที่ fb.me/JORMYUT.BUSINESSGURU หรือ  https://youtube.com/@JORMYUTBUSINESSGURU


ข่าวที่เกี่ยวข้อง

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตา

JI. DR Ide Anak Agung Gde Agung kav. NO. 3.3 (Lot 8.8),
Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Indonesia 12950.

Tel. +62 21 2932 8190-94
Fax. +62 21 2932 8199, +62 21 2932 8201, +62 21 2932 8213