เอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตา ให้การต้อนรับคณะจากสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2566 นายประพันธ์ ดิษยทัต เอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตา ได้ให้การต้อนรับคณะจากสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน นำโดยนายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน และนายทรงศัก สายเชื้อ ผู้ตรวจการแผ่นดิน ซึ่งเดินทางเยือนอินโดนีเซียเพื่อเข้าร่วมการประชุมระดับผู้ตรวจการแผ่นดินของเวทีผู้ตรวจการแผ่นดินแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยในโอกาสดังกล่าว ทั้งสองฝ่ายได้ร่วมประชุมแลกเปลี่ยนข้อราชการและข้อคิดเห็นกับผู้แทนหน่วยงานทีมประเทศไทย ภาคเอกชนไทย และนักเรียนนักศึกษาไทยในอินโดนีเซีย เกี่ยวกับแนวทางการส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดี ตลอดจนการแก้ปัญหาความเดือนร้อนหรือความไม่เป็นธรรมของชุมชนไทยในอินโดนีเซีย ซึ่งสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินของไทยจะได้นำไปผลักดันภายใต้กลไกความร่วมมือทั้งในกรอบทวิภาคีและภูมิภาคที่ดำเนินงานร่วมกันอยู่แล้วกับสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินของอินโดนีเซียต่อไป


ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และบำเพ็ญสาธารณกุศลเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธ.ค. 66

22 ธ.ค. 2566

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตา จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ ถวายราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๖

7 ธ.ค. 2566

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตา

JI. DR Ide Anak Agung Gde Agung kav. NO. 3.3 (Lot 8.8),
Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Indonesia 12950.

Tel. +62 21 2932 8190-94
Fax. +62 21 2932 8199, +62 21 2932 8201, +62 21 2932 8213