เอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตา ให้การต้อนรับคณะจากสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2566 นายประพันธ์ ดิษยทัต เอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตา ได้ให้การต้อนรับคณะจากสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน นำโดยนายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน และนายทรงศัก สายเชื้อ ผู้ตรวจการแผ่นดิน ซึ่งเดินทางเยือนอินโดนีเซียเพื่อเข้าร่วมการประชุมระดับผู้ตรวจการแผ่นดินของเวทีผู้ตรวจการแผ่นดินแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยในโอกาสดังกล่าว ทั้งสองฝ่ายได้ร่วมประชุมแลกเปลี่ยนข้อราชการและข้อคิดเห็นกับผู้แทนหน่วยงานทีมประเทศไทย ภาคเอกชนไทย และนักเรียนนักศึกษาไทยในอินโดนีเซีย เกี่ยวกับแนวทางการส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดี ตลอดจนการแก้ปัญหาความเดือนร้อนหรือความไม่เป็นธรรมของชุมชนไทยในอินโดนีเซีย ซึ่งสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินของไทยจะได้นำไปผลักดันภายใต้กลไกความร่วมมือทั้งในกรอบทวิภาคีและภูมิภาคที่ดำเนินงานร่วมกันอยู่แล้วกับสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินของอินโดนีเซียต่อไป


ข่าวที่เกี่ยวข้อง

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตา ออกร้านจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าไทยในงาน Annual Charity Bazaar ครั้งที่ ๕๔ ณ ศูนย์การประชุม Jakarta Convention Center (JCC) ซึ่งจัดโดยชมรมสตรีนานาชาติแห่งกรุงจาการ์ตา (Women’s International Club-WIC)

10 พ.ย. 2566

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตา จัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๖ ณ อาคารที่ทำการสถานเอกอัครราชทูตฯ

25 ต.ค. 2566

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตา จัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันนวมินทรมหาราช ในวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๖ ณ อาคารที่ทำการสถานเอกอัครราชทูตฯ

12 ต.ค. 2566

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตา

JI. DR Ide Anak Agung Gde Agung kav. NO. 3.3 (Lot 8.8),
Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Indonesia 12950.

Tel. +62 21 2932 8190-94
Fax. +62 21 2932 8199, +62 21 2932 8201, +62 21 2932 8213