สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตา พาคนไทยในอินโดนีเซียกลับไทย โดยเที่ยวบินพิเศษ SL 117 จาการ์ตา-กรุงเทพฯ  

เมื่อวันที่  31 ฤษภาคม 2563 ถานเอกอัครราชทูตณ กรุงจาการ์ตาได้จัดเที่ยวบินพิเศษ (chartered flight) พาคนไทยในอินโดนีเซีย 149 คนซึ่งประกอบด้วยผู้มีปัญหาสุขภาพ เด็กและเยาวชน นักท่องเที่ยวตกค้าง นักเรียน/นักศึกษา พระสงฆ์และคนตกงานเดินทางกลับไทยด้วยสายการบินThai Lion Air เที่ยวบินที่SL 117เส้นทางจาการ์ตา-กรุงเทพฯโดยออกจากกรุงจาการ์ตาเวลา13.30 น. (เวลาท้องถิ่น)และมีกำหนดถึงท่าอากาศยานดอนเมืองเวลา 17.15 น.(เวลาประเทศไทย)โดยได้จัดน้ำดื่มหน้ากากอนามัยเจลแอลกอฮอล์ล้างมือและอาหารกล่องให้กับผู้เดินทาง  

สถานเอกอัครราชทูตฯได้ดำเนินการประสานงานทั้งหมดแบบครบวงจร ไม่ว่าจะเป็นการส่งผู้เดินทางไปตรวจเชื้อการเช่ารถจัดหาที่พักและการเตรียมระบบคัดกรองเอกสาร อันทำให้การเดินทางกลับเป็นไปอย่างราบรื่น    

สถานเอกอัครราชทูตฯมีกำหนดจัดเที่ยวบินพิเศษพาคนไทยกลับไทยในวันที่ 11 มิถุนายน และอยู่ระหว่างการขออนุมัติเที่ยวบินเพิ่มเติม  โดยที่ขณะนี้ การเดินทางจากเกาะอื่นๆ ไปจาการ์ตาโดยเครื่องบินยังมีความไม่สะดวก เนื่องจากสายการบินมีข้อกำหนดเกี่ยวกับเอกสารที่ยุ่งยากและไม่ชัดเจ และหลายสายการบินได้หยุดบริการ เมื่อสถานการณ์คลี่คลายและชัดเจนขึ้น  สถานเอกอัครราชทูตฯจะสามารถดำเนินการอย่างเต็มที่ในการพาคนไทยทุกคนในอินโดนีเซียที่ลงทะเบียนแล้วเดินทางกลับประเทศไทยได้ 

สถานเอกอัครราชทูตฯขอขอบคุณกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศอินโดนีเซีย โรงพยาบาล Ciputra CitraRaya Tangerang โรงพยาบาลSiloam  (Semarang, Yogyakarta)  สายการบินThai Lion Air  ที่ทำให้คนไทยในอินโดนีเซียสามารถเดินทางกลับได้โดยสวัสดิภาพ    


ข่าวที่เกี่ยวข้อง

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตา

JI. DR Ide Anak Agung Gde Agung kav. NO. 3.3 (Lot 8.8),
Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Indonesia 12950.

Tel. +62 21 2932 8190-94
Fax. +62 21 2932 8199, +62 21 2932 8201, +62 21 2932 8213