การประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีไทย-อินโดนีเซีย ครั้งที่ 9

นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ นำคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีไทย-อินโดนีเซีย ครั้งที่ 9 (9th Joint Commission Meeting between #Thailand and #Indonesia) เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2561 ทีเมืองยอกยาการ์ตา (#Yogyakarta) โดยมีนางเร็ตโน มาร์ซูดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอินโดนีเซียเป็นประธานร่วมการประชุม เพื่อติดตามประเด็นความร่วมมือการค้า การลงทุน ความมั่นคง การท่องเที่ยว เศรษฐกิจสร้างสรรค์ การศึกษาและเยาวชน รวมถึงการต่อต้านการทำประมง IUU

อินโดนีเซียเป็นมิตรสำคัญของไทยในเวทีอาเซียนและในเวทีการเมืองระหว่างประเทศ ซึ่งในการประชุมนี้ได้มีการหารือประเด็นภูมิภาคและประเด็นต่างๆ อาทิ การก่อการร้าย และมิติอื่นๆ ทั้งอินโดนีเซียและไทยเป็นสองประเทศที่สำคัญในอาเซียนโดยมีขนาดเศรษฐกิจที่ใหญ่เป็นอันดับ 1 และ 2 ใน #อาเซียน ตามอันดับ และไทยเป็นคู่ค้าอันดับ 6 ของอินโดนีเซีย


ข่าวที่เกี่ยวข้อง

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตา

JI. DR Ide Anak Agung Gde Agung kav. NO. 3.3 (Lot 8.8),
Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Indonesia 12950.

Tel. +62 21 2932 8190-94
Fax. +62 21 2932 8199, +62 21 2932 8201, +62 21 2932 8213