สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติและประธานกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย – อินโดนีเซีย และคณะเยือนอินโดนีเซียเพื่อกระชับความสัมพันธ์และความร่วมมือกับสภาผู้แทนราษฎรอินโดนีเซียและกลุ่มมิตรภาพฯ

เมื่อวันที่ 26- 29 ตุลาคม 2561 นายทรงพล สุขจันทร์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตา ได้ให้การต้อนรับนายอนุศาสน์ สุวรรณมงคล สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติและประธานกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย – อินโดนีเซีย และคณะ ในโอกาสเยือนอินโดนีเซียเพื่อกระชับความสัมพันธ์และความร่วมมือกับสภาผู้แทนราษฎรอินโดนีเซียและกลุ่มมิตรภาพฯ ฝ่ายอินโดนีเซีย

ในโอกาสนี้ เอกอัครราชทูตฯ ได้ร่วมกับคณะในการเข้าเยี่ยมคารวะนาย Fahri Hamzah รองประธานสภาผู้แทนราษฎรอินโดนีเซีย (ผู้แทนประธานผู้แทนราษฎรฯ) และการหารือกับสมาชิกกลุ่มมิตรภาพฯ ฝ่ายอินโดนีเซีย ที่สภาผู้แทนราษฎรอินโดนีเซียด้วย โดยสองฝ่ายหารือกันอย่างใกล้ชิดเกี่ยวกับแนวทางการส่งเสริมความสัมพันธ์ไทย – อินโดนีเซีย ทั้งในด้านการค้า การลงทุน เกษตร สินค้าฮาลาล ประมง ท่องเที่ยว เมืองอัจฉริยะ (smart cities) และการศึกษา


ข่าวที่เกี่ยวข้อง

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตา

JI. DR Ide Anak Agung Gde Agung kav. NO. 3.3 (Lot 8.8),
Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Indonesia 12950.

Tel. +62 21 2932 8190-94
Fax. +62 21 2932 8199, +62 21 2932 8201, +62 21 2932 8213