นายทรงพล สุขจันทร์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตา บรรยายพิเศษในหัวข้อ”ความสัมพันธ์และขีดความสามารถในการแข่งขันระหว่างไทย – อินโดนีเซีย”แก่คณะผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรนักบริหารการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ (นบร.) รุ่นที่ 8 ในโอกาสศึกษาดูงานที่อินโดนีเซีย

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2562 นายทรงพล สุขจันทร์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตา ได้ให้การต้อนรับนายสมบูรณ์ วงศ์กาด รองเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และคณะผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรนักบริหารการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ (นบร.) รุ่นที่ 8 จำนวน 60 คน ที่อาคารสถานเอกอัครราชทูตฯ ในโอกาสเดินทางเยือนอินโดนีเซียเพื่อศึกษาดูงาน ในโอกาสนี้ เอกอัครราชทูตฯ ได้บรรยายพิเศษในหัวข้อ“ความร่วมมือและขีดความสามารถทางการแข่งขันระหว่างไทย – อินโดนีเซีย”

 


ข่าวที่เกี่ยวข้อง

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตา ร่วมกับคณะผู้แทนถาวรไทยประจำอาเซียน ได้จัดงานเลี้ยงรับรองเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562

6 ธ.ค. 2562

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตา

JI. DR Ide Anak Agung Gde Agung kav. NO. 3.3 (Lot 8.8),
Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Indonesia 12950.

Tel. +62 21 2932 8190-94
Fax. +62 21 2932 8199, +62 21 2932 8201, +62 21 2932 8213