เอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตาเข้าพบหารือกับนายกเทศมนตรีเมืองสุราบายา

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2562 นายทรงพล สุขจันทร์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตา ได้พบหารือกับนาง Tri Rismaharini นายกเทศมนตรีเมืองสุราบายา ณ ที่ทำการเทศบาลเมืองสุราบายา
เอกอัครราชทูตฯ ได้เน้นความสำคัญของเมืองสุราบายาในฐานะเมืองใหญ่อันดับสองของอินโดนีเซีย เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจการค้า และเป็นประตูสู่จังหวัดชวาตะวันออก ซึ่งเป็นเสมือนแหล่งอาหารของประเทศ โดยมีประชากรกว่า 40 ล้านคน และได้ย้ำความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดระหว่างไทย – เมืองสุราบายา ทั้งในด้านการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว วัฒนธรรมและการศึกษา และยืนยันความพร้อมที่จะส่งเสริมให้นักธุรกิจและบริษัทไทยมาลงทุนที่เมืองสุราบายามากขึ้น เนื่องจากเป็นเมืองที่มีความพร้อมที่สุดแห่งหนึ่งของอินโดนีเซียในด้านโครงสร้างพื้นฐานการลงทุนและการขนส่ง ทั้งทางถนน อากาศและท่าเรือระหว่างประเทศ และมีกฎระเบียบที่เอื้อต่อการค้าการลงทุน
เอกอัครราชทูตฯ ยังต้องการที่จะส่งเสริมการจับคู่ทางธุรกิจระหว่างนักธุรกิจไทย – เมืองสุราบายาและการลงทุนของภาคเอกชนเมืองสุราบายาในไทยให้มากยิ่งขึ้น รวมทั้งการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ (medical tourism) ของคนสุราบายาไปยังไทยด้วย โดยยินดีที่นักธุรกิจเมืองสุราบายากระตือรือร้นที่จะร่วมมือกับไทย
นอกจากนี้ สองฝ่ายเห็นพ้องที่จะส่งเสริมการแลกเปลี่ยนความเชี่ยวชาญ/ประสบการณ์ด้านเมืองอัจฉริยะ (smart cities) และความเป็นไปได้ในการเปิดเที่ยวบินตรงระหว่างเมืองสุราบายา – กรุงเทพฯ


 • ข่าวที่เกี่ยวข้อง

  สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตา ร่วมกับคณะผู้แทนถาวรไทยประจำอาเซียน ได้จัดงานเลี้ยงรับรองเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562

  6 ธ.ค. 2562

  สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตา

  JI. DR Ide Anak Agung Gde Agung kav. NO. 3.3 (Lot 8.8),
  Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Indonesia 12950.

  Tel. +62 21 2932 8190-94
  Fax. +62 21 2932 8199, +62 21 2932 8201, +62 21 2932 8213