เอกอัครราชทูตฯ เป็นประธานกล่าวในพิธีมอบทุนการศึกษาของ SCG

เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2562 นายทรงพล สุขจันทร์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตา ได้เป็นประธานกล่าวในพิธีมอบทุนการศึกษา “SCG Sharing the Dream 2019” โดยมีนายอนุสรณ์ พจนบรรพต SCG Indonesia Country Director นาง Nani Hendiarti Anugrahadi, Assistant Deputy Minister for the Coordinating Ministry for Maritime Affairs and Resources และนาย Gita Wirjawan ประธาน Ancora Foundation และอดีตรัฐมนตรีพาณิชย์อินโดนีเซีย ร่วมกล่าวเปิดงานด้วย ซึ่งงานดังกล่าวเป็นโครงการมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนในอินโดนีเซีย โดยในปี 2562 SCG ได้มอบทุนการศึกษาระดับมัธยม 400 ทุน และทุนระดับมหาวิทยาลัย 10 ทุน ทั้งนี้ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 SCG ได้มอบทุนการศึกษาให้นักเรียนในอินโดนีเซียแล้ว 2,300 ทุน

Passing for Better : Circular Living ซึ่งเป็น theme ของงาน ได้สะท้อนแนวคิดด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยเน้นการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด ให้มีการทิ้งขยะ/ของเสียให้น้อยที่สุด และนำมากลับมาใช้ใหม่ได้ เพื่อลดใช้ทรัพยากรให้น้อยที่สุด (make – use – recycle) อันแสดงถึงความรับผิดชอบของบริษัทฯ ต่อสังคม และการให้ความสำคัญต่อการศึกษาและพัฒนาเยาวชนให้มีจิตสำนึกและมีพฤติกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ มีโครงการจะดำเนินการร่วมกับ SCG ในการสร้างหมู่บ้านตัวอย่างด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนในอินโดนีเซียต่อไปด้วย


ข่าวที่เกี่ยวข้อง

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตา

JI. DR Ide Anak Agung Gde Agung kav. NO. 3.3 (Lot 8.8),
Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Indonesia 12950.

Tel. +62 21 2932 8190-94
Fax. +62 21 2932 8199, +62 21 2932 8201, +62 21 2932 8213