เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 นายทรงพล สุขจันทร์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตา และนายมานากรณ์ฯ กงสุล ได้เดินทางไปสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองตันจุงปีนัง จังหวัด Riau เพื่อพบหารือ และตรวจสอบพิสูจน์สัญชาติบุคคลที่อาจมีสัญชาติไทย และเยี่ยมคนไทยที่อยู่ในขั้นตอนการส่งตัวกลับประเทศไทย

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 นายทรงพล สุขจันทร์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตา และนายมานากรณ์ฯ กงสุล ได้เดินทางไปสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองตันจุงปีนัง จังหวัด Riau เพื่อพบหารือ และตรวจสอบพิสูจน์สัญชาติบุคคลที่อาจมีสัญชาติไทย และเยี่ยมคนไทยที่อยู่ในขั้นตอนการส่งตัวกลับประเทศไทย

ออท. ได้พบหารือกับนาย Ismoyo, Head of Immigration Detention Center และคณะผู้บริหารฝ่ายต่างๆ ของสำนักงานฯ โดยได้รับทราบเกี่ยวกับหน้าที่ของสำนักงานฯ ในการควบคุม และดูแลผู้ลี้ภัย และผู้เข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย และอยู่เกินกำหนด เพื่อรอส่งตัวกลับประเทศ ปัจจุบัน มีผู้ต้องกักจากประเทศต่างๆ ประมาณ 70 คน โดยเป็นคนไทย 7 คน

สำนักงานฯ เมืองตันจุงปีนังเป็นสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองหลักของ อซ. จากที่มีทั้งหมด 13 แห่งในเมืองต่างๆ ซึ่งมักจะได้รับการส่งตัวบุคคลในข่ายมากักตัว ณ สำนักงานฯ นี้ โดยสำนักงานฯ จะให้บริการดูแลสุขภาพ และจัดกิจกรรมทางศาสนาต่างๆ และกิจกรรมกีฬา สันทนาการแก่ผู้ต้องกักด้วย

ออท. ได้ขอบคุณนาย Ismoyo และคณะผู้บริหาร ที่ได้ดูแลคนไทยเป็นอย่างดี และเมื่อได้พบคนไทยกลุ่มดังกล่าว ก็ได้ทราบว่า มีความเป็นอยู่ที่สะดวก สบายดี และ ออท. ได้ขอให้สำนักงานฯ แจ้งให้สำนักงาน ตม.ในเมืองต่างๆ ให้แจ้ง สอท. ทันทีหากพบว่ามีคนไทยเป็นผู้ต้องกัก ซึ่ง สอท. ก็ได้มี นส. แจ้งขอความร่วมมือในเรื่องนี้ไปยังสำนักงาน ตม. ประจำเมืองต่างๆ ด้วยแล้วข่าวที่เกี่ยวข้อง

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตา

JI. DR Ide Anak Agung Gde Agung kav. NO. 3.3 (Lot 8.8),
Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Indonesia 12950.

Tel. +62 21 2932 8190-94
Fax. +62 21 2932 8199, +62 21 2932 8201, +62 21 2932 8213