มาตรการเพิ่มเติมสำหรับคนไทยที่ประสงค์เดินทางกลับไทย ตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย. 2565

    มาตรการสำหรับผู้มีสัญชาติไทย (ถือหนังสือเดินทางไทย)

  1. ผู้ที่ได้รับวัคซีนครบแล้ว
  • ไม่ต้องลงทะเบียน Thailand Pass
  • สามารถเดินทางเข้าได้ตามปกติ ไม่ต้องกักตัว ไม่ต้องเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ทั้งก่อน และหลังเข้าไทย
  • เมื่อเดินทางถึงไทย ด่านควบคุมโรคอาจให้แสดงหลักฐานการได้รับวัคซีน
  1. ผู้ที่ยังไม่ได้รับวัคซีนหรือได้รับไม่ครบ
  • ไม่ต้องลงทะเบียน Thailand Pass
  • แสดงผลตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี RT-PCR หรือ Professional ATK (ออกโดยสถานพยาบาลหรือ lab)ที่ออกภายใน 72 ชั่วโมงก่อนเดินทาง (ยกเว้นเด็กอายุต่ำกว่า 6 ปีที่เดินทางพร้อมผู้ปกครอง)

 

* หลักเกณฑ์การได้รับวัคซีน

– อายุตั้งแต่ 18 ปี ได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ของผู้ผลิต (ไม่นับเข็มกระตุ้น) อย่างน้อย 14 วันก่อนเดินทาง

– อายุน้อยกว่า 18 ปี เดินทางพร้อมผู้ปกครอง ไม่ต้องได้รับวัคซีนและสามารถเข้าประเทศได้ตามผู้ปกครอง

– อายุ 5 – 17 ปี เดินทางคนเดียว ให้ได้รับวัคซีนอย่างน้อย 1 เข็ม อย่างน้อย 14 วันก่อนเดินทาง

– กรณีเคยติดเชื้อโควิด-19 หากได้รับวัคซีน 1 เข็มหลังหายป่วย ถือว่าได้รับวัคซีนครบ ทั้งนี้ หากเคยได้รับวัคซีนครบก่อนติดเชื้อโควิด-19 ให้ถือว่าได้รับวัคซีนครบตามเดิม


ข่าวที่เกี่ยวข้อง

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตา

JI. DR Ide Anak Agung Gde Agung kav. NO. 3.3 (Lot 8.8),
Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Indonesia 12950.

Tel. +62 21 2932 8190-94
Fax. +62 21 2932 8199, +62 21 2932 8201, +62 21 2932 8213