การเดินทางเข้าประเทศไทยโดยเที่ยวบินของสายการบิน Garuda Indonesia วันพฤหัสบดีที่ 17 มิถุนายน 2564 เส้นทาง จาการ์ตา-กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ) และโดยเที่ยวบินกึ่งพาณิชย์ (Semi-commercial flights) ที่มีต้นทางจากประเทศอื่น

31 พ.ค. 2564
1 2 3 4 5 9

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตา

JI. DR Ide Anak Agung Gde Agung kav. NO. 3.3 (Lot 8.8),
Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Indonesia 12950.

Tel. +62 21 2932 8190-94
Fax. +62 21 2932 8199, +62 21 2932 8201, +62 21 2932 8213