โครงการจิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตา ขอเชิญชวนชาวไทยสมัครเข้าร่วมโครงการจิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ประเภทของงานจิตอาสา
ประกอบด้วย

  1. งานดอกไม้จันทน์
  2. งานประชาสัมพันธ์
  3. งานโยธา
  4. งานขนส่งเพื่อความปลอดภัยของประชาชน
  5. งานบริการประชาชน
  6. งานแพทย์
  7. งานรักษาความปลอดภัย และ
  8. งานจราจร

การสมัครเข้าร่วมโครงการในต่างประเทศ
ระหว่างวันที่ 1-30 กันยายน 2560 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ฝ่ายกงสุล สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตา

หลักฐานการสมัคร
บัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับจริง) และสมุดบันทึกความดี (หากมี)

กำหนดวัน/สถานที่รับสิ่งของพระราชทาน
11 ตุลาคม 2560 ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตา

ช่วงเวลาการปฏิบัติงาน
วันที่ 21 หรือ 22 ตุลาคม 2560 และวันที่ 26 ตุลาคม 2560 ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตา (สถานเอกอัครราชทูตฯ จะแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติมในโอกาสแรก)

รายละเอียดดังปรากฏตามเอกสารแนบ


ข่าวที่เกี่ยวข้อง

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตา

JI. DR Ide Anak Agung Gde Agung kav. NO. 3.3 (Lot 8.8),
Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Indonesia 12950.

Tel. +62 21 2932 8190-94
Fax. +62 21 2932 8199, +62 21 2932 8201, +62 21 2932 8213