นายทรงพล สุขจันทร์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตา เยี่ยมเยียนชุมชนและภาคเอกชนไทยในเมืองสุราบายา

เมื่อวันที่ 8 – 10 กุมภาพันธ์ 2562 นายทรงพล สุขจันทร์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตา พร้อมด้วยข้าราชการทีมประเทศไทย (สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ และสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน) ได้เยี่ยมเยียนชุมชนและภาคเอกชนไทยในเมืองสุราบายา เพื่อสอบถามประเด็นที่ต้องการให้สถานเอกอัครราชทูตฯ และทีมประเทศไทยสนับสนุนเพิ่มเติม และหารือแนวทางการเพิ่มพูนความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนระหว่างไทยกับเมืองสุราบายาและ จ.ชวาตะวันออก รวมทั้งแนวทางการเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับชุมชนไทยในเมืองสุราบายา โดยเอกอัครราชทูตฯ ได้กล่าวว่า สถานเอกอัครราชทูตฯ ตระหนักถึงความสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจและการลงทุนของไทยในอินโดนีเซีย ซึ่งมีส่วนสำคัญในการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับอินโดนีเซียด้วย

ในการนี้ เอกอัครราชทูตฯ ได้เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำแก่ตัวแทนชุมชนไทยและบริษัทไทยในเมืองสุราบายาและ จ.ชวาตะวันออก โดยมีกงสุลกิตติมศักดิ์ ณ เมืองสุราบายา นักธุรกิจและคนไทยเข้าร่วมกว่า 20 คน ทั้งนี้ เอกอัครราชทูตฯ ได้ขอความร่วมมือให้ช่วยประชาสัมพันธ์ให้คนไทยลงทะเบียนออนไลน์กับสถานเอกอัครราชทูตฯ ซึ่งสำคัญอย่างยิ่งในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินในอินโดนีเซีย และแจ้งเกี่ยวกับขั้นตอนการลงทะเบียนสำหรับการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร รวมทั้งขอให้บริษัทไทยในพื้นที่ช่วยดูแลนักศึกษาไทยในเบื้องต้นในกรณีเกิดภัยพิบัติฉุกเฉิน และสนับสนุนการฝึกงานของนักศึกษาไทยด้วย

นอกจากนี้ เอกอัครราชทูตฯ และคณะ ได้เยี่ยมชมโรงงานผลิตกะทิสำเร็จรูปของบริษัท อร่อยดี ที่นิคมอุตสาหกรรม Ngoro ที่เมือง Mojokerto และโรงงาน Thai Plastic and Chemicals และท่าเรือ Siam Maspion ซึ่งลงทุนโดยบริษัท SCG ที่นิคมอุตสาหกรรม Maspion เมือง Gresik จ.ชวาตะวันออกด้วย


ข่าวที่เกี่ยวข้อง

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตา ร่วมกับคณะผู้แทนถาวรไทยประจำอาเซียน ได้จัดงานเลี้ยงรับรองเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562

6 ธ.ค. 2562

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตา

JI. DR Ide Anak Agung Gde Agung kav. NO. 3.3 (Lot 8.8),
Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Indonesia 12950.

Tel. +62 21 2932 8190-94
Fax. +62 21 2932 8199, +62 21 2932 8201, +62 21 2932 8213