งานสงกรานต์ (Songkran Festival 2018)

เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2561 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตา ร่วมกับคณะผู้แทนถาวรไทยประจำอาเซียน ทีมประเทศไทย และชุมชนไทยในอินโดนีเซีย จัดงานสงกรานต์ (Songkran Water Festival 2018) ที่อาคารทำการสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตา เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมไทยที่ดีงามและเสริมสร้างความเข้มแข็งและความสามัคคีของชุมชนไทยในอินโดนีเซีย โดยมีนายพิชยพันธุ์ ชาญภูมิดล เอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตา เป็นประธานเปิดงาน และมีคณะทูตานุทูต ภาครัฐและภาคเอกชนอินโดนีเซีย และชุมชนชาวไทยในอินโดนีเซีย เข้าร่วมกว่า 150 คน สำหรับกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วยการสรงน้ำพระ การรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ การรำวง การเต้นบาสโลบ และการเล่นน้ำสงกรานต์


ข่าวที่เกี่ยวข้อง

สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติและประธานกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย – อินโดนีเซีย และคณะเยือนอินโดนีเซียเพื่อกระชับความสัมพันธ์และความร่วมมือกับสภาผู้แทนราษฎรอินโดนีเซียและกลุ่มมิตรภาพฯ

29 ต.ค. 2561

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตา

JI. DR Ide Anak Agung Gde Agung kav. NO. 3.3 (Lot 8.8),
Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Indonesia 12950.

Tel. +62 21 2932 8190-94
Fax. +62 21 2932 8199, +62 21 2932 8201, +62 21 2932 8213