งานเลี้ยงรับรองเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๖

เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๖ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตา ร่วมกับคณะผู้แทนถาวรไทยประจำอาเซียน ณ กรุงจาการ์ตา จัดงานเลี้ยงรับรองเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๖ ณ โรงแรม Fairmont Jakarta

นายประพันธ์ ดิษยทัต เอกอัครราชทูตฯ ประธานในพิธีฯ ได้กล่าวสุนทรพจน์น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรที่มีต่อพสกนิกรชาวไทยตลอดรัชสมัย ๗๐ ปี และพระอัจฉริยภาพในด้านดนตรี รวมทั้งได้กล่าวถึงความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างไทยกับอินโดนีเซียที่มีมาอย่างต่อเนื่องและยาวนาน และแนวทางการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกันในอนาคต
ในด้านความมั่นคง และเศรษฐกิจ จากนั้น นาย Sandiaga Salahuddin Uno รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ รัฐมนตรีเกียรติยศฝ่ายอินโดนีเซีย ได้กล่าวขอบคุณไทยที่สนับสนุน
การเป็นประธานอาเซียนของอินโดนีเซีย และย้ำว่าอินโดนีเซียพร้อมส่งเสริมร่วมมือกับไทยในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะอุตสาหกรรมผลิตรถพลังงานไฟฟ้า

ในโอกาสดังกล่าว เอกอัครราชทูตฯ ได้เชิญชวนผู้เข้าร่วมงานถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และอวยพรแด่ประธานาธิบดีอินโดนีเซีย มีผู้เข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองฯ รวมจำนวนกว่า ๘๐๐ คน อาทิ
ดร. เกา กิม ฮวน เลขาธิการอาเซียน คณะทูตานุทูต ผู้แทนภาครัฐและภาคเอกชนของอินโดนีเซีย รวมทั้ง Friends of Thailand และชุมชนชาวไทยในอินโดนีเซีย สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้จัดการแสดงขับร้องบทเพลงพระราชนิพนธ์จำนวน ๒ เพลง ได้แก่ เพลง Oh I say และเพลง Love at Sundown และการแสดงวัฒนธรรมผสมผสานชุด “Fascinating Thailand” โดยกลุ่มนักศึกษาไทยและอินโดนีเซีย มีการนำเสนออาหารไทย
รวมทั้งผลไม้และเครื่องดื่มไทย และมีกิจกรรมถ่ายภาพที่ระลึก โดยได้รับการสนับสนุนจากทีมประเทศไทย ณ กรุงจาการ์ตา ชมรมนักธรุกิจไทยในอินโดนีเซีย (TBCI) ภาคเอกชนไทย ร้านอาหารไทยในกรุงจาการ์ตา
และเมืองสุราบายา


ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และบำเพ็ญสาธารณกุศลเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธ.ค. 66

22 ธ.ค. 2566

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตา จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ ถวายราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๖

7 ธ.ค. 2566

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตา

JI. DR Ide Anak Agung Gde Agung kav. NO. 3.3 (Lot 8.8),
Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Indonesia 12950.

Tel. +62 21 2932 8190-94
Fax. +62 21 2932 8199, +62 21 2932 8201, +62 21 2932 8213