สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงเจริญพระชนมายุ 8 รอบ ในวันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน 2566

เนื่องในโอกาสสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงเจริญพระชนมายุ 8 รอบ ในวันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน 2566 ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนชาวไทยร่วมติดตามข้อมูลเกี่ยวกับสมเด็จพระสังฆราชฯ ได้ที่ https://me-qr.com/mobile/pdf/14435960 และกิจกรรมสำคัญในโอกาสดังกล่าวได้ที่ https://www.prd.go.th/…/category/detail/id/2118/iid/163631

ทั้งนี้ สมเด็จพระสังฆราชฯ ทรงเป็นเจ้าอาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร ก่อนที่พระบาทสมเด็จพระวิชรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระราชโองการโปรดสถาปนา ขึ้นเป็นสมเด็จพระสังฆราชฯ พระองค์ที่ 20 และได้เสด็จพระราชดำเนินไปประกอบพระราชพิธีสถาปนาเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2560


ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และบำเพ็ญสาธารณกุศลเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธ.ค. 66

22 ธ.ค. 2566

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตา จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ ถวายราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๖

7 ธ.ค. 2566

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตา

JI. DR Ide Anak Agung Gde Agung kav. NO. 3.3 (Lot 8.8),
Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Indonesia 12950.

Tel. +62 21 2932 8190-94
Fax. +62 21 2932 8199, +62 21 2932 8201, +62 21 2932 8213