นายทรงพล สุขจันทร์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตา ภริยา และคณะ พบหารือกับอธิการบดีมหาวิทยาลัย Muhammadiyah เมืองยอกยาการ์ตา

เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2562 นายทรงพล สุขจันทร์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตา พร้อมด้วยนางปิยชนิดร์ สุทธินนท์ สุขจันทร์ ภริยา และข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้เข้าพบหารือกับ ดร. Gunawan Budiyanto อธิการบดีมหาวิทยาลัย Muhammadiyah เมืองยอกยาการ์ตา (UMY) ซึ่งมีนักศึกษาไทยอยู่ประมาณ 30 คน และมีความร่วมมือในการด้านวิจัย แลกเปลี่ยนนักศึกษาและอาจารย์กับมหาวิทยาลัยต่างๆ ในประเทศไทย 8 แห่ง

เอกอัครราชทูตฯ ขอบคุณที่มหาวิทยาลัยฯ ดูแลนักศึกษาไทยเป็นอย่างดี โดยสนับสนุนให้นักศึกษาไทยมาเรียนที่อินโดนีเซีย ซึ่งเป็นประเทศมุสลิมสายกลาง โดยไม่ประสงค์จะให้นักศึกษาไทย expose กับ radicalization และ separatism ทำให้อินโดนีเซียเป็นประเทศที่มีนักเรียน/นักศึกษาไทยมาศึกษามากที่สุดเป็นอันดับ 2 ของโลก (ประมาณ 2,000 คน) และเมืองยอกยาการ์ตามีนักเรียน/นักศึกษาไทยมากเป็นอันดับต้นของอินโดนีเซีย (ประมาณ 300 คน) และขอบคุณองค์กรศาสนา Muhammadiyah และมหาวิทยาลัยฯ ที่ให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาไทยมาโดยตลอด

มหาวิทยาลัยฯ ยินดีที่มีนักศึกษาไทยเป็นนักศึกษาต่างชาติจำนวนมากที่สุดของมหาวิทยาลัย (ร้อยละ 40) และประสงค์จะส่งอาจารย์และนักศึกษาอินโดนีเซียไปศึกษาที่ไทยมากขึ้น โดยขอให้รัฐบาลไทยพิจารณาสนับสนุนทุนการศึกษาให้กับอินโดนีเซียเพิ่มขึ้น และขอให้มหาวิทยาลัยในไทยพิจารณาจัดการสอนภาษาไทยให้นักศึกษา/อาจารย์ที่ไปศึกษา/วิจัยที่ไทยด้วย ซึ่งเอกอัครราชทูตฯ แสดงความพร้อมที่จะร่วมมือกับมหาวิทยาลัยฯ ในการเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย UMY กับรัฐบาลไทยและมหาวิทยาลัยในไทยให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น โดยปัจจุบัน มหาวิทยาลัยในไทยมีการลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือ (MOU) กับมหาวิทยาลัยในอินโดนีเซียอย่างน้อย 111 แห่ง

ทั้งสองฝ่ายยังได้หารือเกี่ยวกับการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยในอินโดนีเซียที่เน้นแนวทางอิสลามสายกลาง (Moderate Islam) ความร่วมมือในการรับประกันคุณภาพการศึกษา (Quality Assurance) การเทียบวุฒิการศึกษาและการปรับหลักสูตรการศึกษาให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน เพื่อให้นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาสามารถใช้วิชาความรู้กลับไปทำงานในประเทศของตนได้อย่างเต็มภาคภูมิ

เอกอัครราชทูตฯ ได้เข้าร่วมพิธีเปิดหลักสูตรการศึกษา International Tropical Farming Summer School ประจำปี ค.ศ. 2019 ตามคำเชิญของอธิการบดีมหาวิทยาลัย UMY ซึ่งมีนักศึกษาไทยจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นเข้าร่วม 2 คน และนักศึกษาไทยเข้าร่วมพิธีเปิดฯ 25 คน โดยเอกอัครราชทูตฯ ได้กล่าวสุนทรพจน์ความว่า การจัดหลักสูตรฯ สะท้อนถึงความมุ่งมั่นร่วมกันของอินโดนีเซีย ไทยและประเทศต่าง ๆ ที่จะบรรลุวาระการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์กรสหประชาชาติ ปี ค.ศ. 2030 และได้กล่าวถึงการพัฒนาการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ (New Theory) ในพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่ 9 ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (SEP) และได้กล่าวถึงบทบาทของ TICA ในการให้ทุนฝึกอบรมประจำปีตามหลัก SEP การให้ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท และการจัดโครงการฝึกอบรมให้แก่ประเทศต่างๆ ซึ่งอินโดนีเซียสามารถใช้ประโยชน์จากกิจกรรมเหล่านี้ได้

นอกจากนี้ เอกอัครราชทูตฯ ย้ำว่า นักศึกษาไทยและนักศึกษาอินโดนีเซียต่างเป็น”อนาคตของประเทศและเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาประเทศ” และทุกคนล้วนทำหน้าที่เป็น “ทูต” ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมความสัมพันธ์ไทย – อินโดนีเซียทั้งในปัจจุบันและอนาคต

 


ข่าวที่เกี่ยวข้อง

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตา ร่วมกับคณะผู้แทนถาวรไทยประจำอาเซียน ได้จัดงานเลี้ยงรับรองเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562

6 ธ.ค. 2562

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตา

JI. DR Ide Anak Agung Gde Agung kav. NO. 3.3 (Lot 8.8),
Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Indonesia 12950.

Tel. +62 21 2932 8190-94
Fax. +62 21 2932 8199, +62 21 2932 8201, +62 21 2932 8213