นายทรงพล สุขจันทร์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตา ภริยา และคณะ เยี่ยมเยียนนักศึกษาไทยในเมืองยอกยาการ์ตา

เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2562 นายทรงพล สุขจันทร์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตา พร้อมด้วยนางปิยชนิดร์ สุทธินนท์ สุขจันทร์ ภริยา และข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้เยี่ยมเยียนนักศึกษาไทยที่เมืองยอกยาการ์ตา โดยเอกอัครราชทูตฯ เน้นย้ำความพร้อมของสถานเอกอัครราชทูตฯ ที่จะสนับสนุนกิจกรรมการรวมตัวของกลุ่มนักศึกษาและให้การสนับสนุนการทำกิจกรรมส่งเสริมประเทศไทยด้านอื่น ๆ ซึ่งรวมถึงการเปิดรับนักศึกษาให้มาฝึกงานกับสถานเอกอัครราชทูตฯ และหน่วยงานทีมประเทศไทยประจำกรุงจาการ์ตา ขณะที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้เชิญชวนให้บริษัทไทยในอินโดนีเซียรับนักศึกษาไทยให้มาฝึกงานด้วย ทั้งนี้ เอกอัครราชทูตฯ เน้นย้ำว่า นักศึกษาไทยในอินโดนีเซียทุกคนเป็นอนาคตของชาติและตัวแทนของประเทศไทยเสมือน”ทูต”ซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการส่งเสริมความสัมพันธ์ไทย – อินโดนีเซียทั้งในปัจจุบันและอนาคตหลังจบการศึกษาไปแล้ว อีกทั้งได้หารือกับนักศึกษาเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมกระชับมิตรนักเรียน/นักศึกษาไทยในอินโดนีเซีย (งานรวมตัวนักศึกษาไทยในอินโดนีเซีย) ประจำปี 2562 ที่เมืองยอกยาการ์ตา และการดูแลนักเรียนไทยที่โรงเรียนปอเนาะในพื้นที่รอบเมืองยอกยาการ์ตาด้วย

นอกจากนี้ เอกอัครราชทูตฯ ได้ขอให้นักศึกษาติดตามข่าวสารของสถานเอกอัครราชทูตฯ และลงทะเบียนออนไลน์กับสถานเอกอัครราชทูตฯ โดยเน้นย้ำความสำคัญของข้อมูลนักศึกษาในการให้ความช่วยเหลือกรณีเกิดเหตุภัยพิบัติในอินโดนีเซียอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ และขอให้สมาคมนักศึกษาไทยเมืองยอกยาการ์ตาเป็นจุดติดต่อประสานงานเบื้องต้นของนักเรียน/นักศึกษาไทยในเมืองยอกยาการ์ตาเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินด้วย รวมทั้งได้แจ้งนักศึกษาเกี่ยวกับขั้นตอนการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรให้นักศึกษาได้ทราบ

ในโอกาสนี้ เอกอัครราชทูตฯ ได้เยี่ยมเยียนบ้านสมาคมนักศึกษาไทย 2 หลัง (“บ้าน นศ.ชายและบ้าน นศ.หญิง”) ซึ่งสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้สนับสนุนค่าเช่าบ้านอย่างต่อเนื่องทุกปี และได้มอบ”กระเป๋าเป้ฉุกเฉิน” ซึ่งสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้จัดทำขึ้นเพื่อเตรียมรับสถานการณ์ฉุกเฉินในอินโดนีเซีย และอาหารแห้งให้กับนักศึกษาด้วย โดยมีนักศึกษามาพบปะเอกอัครราชทูตฯ และคณะกว่า 50 คน ซึ่งขอบคุณที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ห่วงใยและดูแลให้ความช่วยเหลืออย่างดีมาโดยตลอด

นอกจากนี้ เอกอัครราชทูตฯ ได้เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันแก่คณะกรรมสมาคมนักศึกษาไทยเมืองยอกยาการ์ตาจำนวน 15 คนด้วย

 


ข่าวที่เกี่ยวข้อง

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตา

JI. DR Ide Anak Agung Gde Agung kav. NO. 3.3 (Lot 8.8),
Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Indonesia 12950.

Tel. +62 21 2932 8190-94
Fax. +62 21 2932 8199, +62 21 2932 8201, +62 21 2932 8213