นายทรงพล สุขจันทร์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตา ภริยา และคณะ พบหารือกับอธิการบดีมหาวิทยาลัย UIN (National Islamic University)

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2562 นายทรงพล สุขจันทร์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตา พร้อมด้วยนางปิยชนิดร์ สุทธินนท์ สุขจันทร์ ภริยา และข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้เข้าพบหารือกับศาสตราจารย์ ดร. Yudian Wahyudi อธิการบดีมหาวิทยาลัย UIN Sunan Kalijaga เมืองยอกยาการ์ตา ซึ่งมีนักศึกษาไทยศึกษาอยู่ประมาณ 40 คน

เอกอัครราชทูตฯ ขอบคุณมหาวิทยาลัยฯ ที่ดูแลนักศึกษาไทยเป็นอย่างดี และชื่นชมการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยในอินโดนีเซียที่เน้นแนวทางอิสลามสายกลาง (Moderate Islam) โดยอินโดนีเซียเป็นประเทศที่มีนักศึกษาไทยมุสลิมมาศึกษามากที่สุดเป็นอันดับ 2 ของโลก (ประมาณ 2,000 คน) และแสดงความพร้อมที่จะสนับสนุนมหาวิทยาลัยฯ ในการขยายความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในไทย (อาทิ ความร่วมมือด้านการวิจัยฮาลาล และระดับภาควิชาการ) การจัดเทศกาลไทย (Thai Festival) ของมหาวิทยาลัยฯ รวมทั้งสองฝ่ายได้หารือแนวทางการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนอาจารย์มหาวิทยาลัย นักวิจัยและนักศึกษากับมหาวิทยาลัยในไทย การสอนภาษาไทยในอินโดนีเซียและการสอนภาษาอินโดนีเซียในไทย การศึกษาวิจัยร่วมกัน ความร่วมมือในการรับประกันคุณภาพการศึกษา (Quality Assurance) การเทียบวุฒิการศึกษาและการปรับหลักสูตรการศึกษาให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน

นอกจากนี้ เอกอัครราชทูตฯ ได้รับเชิญโดยอธิการบดีมหาวิทยาลัยฯ ให้เป็นผู้บรรยายพิเศษในหัวข้อ “ความสัมพันธ์ไทย – อินโดนีเซีย และความร่วมมือด้านการศึกษา” โดยมีนักศึกษาอินโดนีเซียและนักศึกษาต่างชาติที่มหาวิทยาลัยฯ เข้าร่วมกว่า 200 คน (รวมทั้งนักศึกษาไทยประมาณ 30 คน) โดยเอกอัครราชทูตฯ เน้นย้ำความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดและศักยภาพที่จะเพิ่มพูนความร่วมมือระหว่างไทย – อินโดนีเซียได้ รวมทั้งในด้านการศึกษา และเน้นย้ำว่า นักศึกษาไทยและนักศึกษาอินโดนีเซียต่างเป็น”อนาคตของประเทศและเป็นส่วนสำคัญในการส่งเสริมความสัมพันธ์ไทย – อินโดนีเซีย” และทุกคนเป็น”ทูต” ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมความสัมพันธ์ไทย – อินโดนีเซีย ทั้งนี้ มีอาจารย์และนักศึกษาอินโดนีเซียจำนวนมากสนใจที่จะไปศึกษาและแสวงหาความร่วมมือกับไทย

 


ข่าวที่เกี่ยวข้อง

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตา ร่วมกับคณะผู้แทนถาวรไทยประจำอาเซียน ได้จัดงานเลี้ยงรับรองเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562

6 ธ.ค. 2562

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตา

JI. DR Ide Anak Agung Gde Agung kav. NO. 3.3 (Lot 8.8),
Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Indonesia 12950.

Tel. +62 21 2932 8190-94
Fax. +62 21 2932 8199, +62 21 2932 8201, +62 21 2932 8213