นายทรงพล สุขจันทร์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตา และภริยา เข้าเฝ้าฯ สุลต่านแห่งเมืองยอกยาการ์ตา

มื่อวันที่ 1 มีนาคม 2562 นายทรงพล สุขจันทร์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตา พร้อมด้วยนางปิยชนิดร์ สุทธินนท์ สุขจันทร์ ภริยา ได้เข้าเฝ้าฯ สุลต่านฮาเมงกูบูโวโนที่ 10 (Hamengkubuwono X) ผู้ว่าราชการเมืองยอกยาการ์ตา โดยสองฝ่ายเน้นย้ำความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดยาวนานในระดับราชวงศ์ระหว่างไทยกับเมืองยอกยาการ์ตาตั้งแต่ครั้งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จฯ เยือนเมืองยอกยาการ์ตาในปี 2439 และยืนยันความพร้อมที่จะร่วมกันส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างไทยกับเมืองยอกยาการ์ตา ทั้งด้านการพัฒนาการเกษตรและการพัฒนาทางเลือก (alternative development) ตามแนวพระราชดำริ วัฒนธรรมและ การแลกเปลี่ยนสิ่งทอ การท่องเที่ยวและการส่งเสริมความเชื่อมโยงทางอากาศ การศึกษาของนักเรียน/นักศึกษาไทยมุสลิมในเมืองยอกยาการ์ตา ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยไทยกับมหาวิทยาลัยในเมืองยอกยาการ์ตา ความร่วมมือด้านเศรษฐกิจดิจิทัล (digital economy) และ e-commerce และความร่วมมือเมืองคู่มิตรระหว่าง จ.เชียงใหม่กับเมืองยอกยาการ์ตา


ข่าวที่เกี่ยวข้อง

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตา ร่วมกับคณะผู้แทนถาวรไทยประจำอาเซียน ได้จัดงานเลี้ยงรับรองเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562

6 ธ.ค. 2562

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตา

JI. DR Ide Anak Agung Gde Agung kav. NO. 3.3 (Lot 8.8),
Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Indonesia 12950.

Tel. +62 21 2932 8190-94
Fax. +62 21 2932 8199, +62 21 2932 8201, +62 21 2932 8213