เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2562 เอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตา เข้าร่วมพิธีเปิดสอบธรรมสนามหลวง ณ จ. Banten

เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2562 นายทรงพล สุขจันทร์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตา ได้เข้าร่วมพิธีเปิดสอบธรรมสนามหลวง ณ โรงเรียนธรรมวิทยา เมือง Tangerang จ. Banten ซึ่งเป็นกิจกรรมการเผยแผ่พุทธศาสนาในอินโดนีเซีย (และประเทศต่างๆ ทั่วโลก) ที่ดำเนินการโดยมหาเถรสมาคมและสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
พระกวีวรญาณ หัวหน้าฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง พระราชวัชราภรณ์ และพระครูประกาศธรรมนิเทศ ประธานกรรมการบริหารคณะสงฆ์ธรรมยุตในอินโดนีเซีย (เจ้าอาวาสวัดวิปัสสนาคราหะ เมืองบันดุง) และสำนักงานพระพุทธศาสนาฯ เป็นคณะผู้ดำเนินการจัดสอบ โดยมีภิกษุสงฆ์ และสามเถรชาวอินโดนีเซียกว่า 30 คน และ พุทธศาสนิกชนชาวอินโดนีเซียกว่า 120 คน เข้าสอบนักธรรมชั้นตรี และชั้นโท และธรรมศึกษาชั้นตรี โท และเอก ซึ่งถือเป็นการจัดสอบธรรมสนามหลวงที่มีจำนวนภิกษุสงฆ์และพุทธศาสนิกชนต่างชาติเข้าสอบมากที่สุดในโลก

ในโอกาสนี้ เอกอัครราชทูตฯ ได้กล่าวถึงความสำคัญของพุทธศาสนาและวัดไทยในอินโดนีเซียที่เป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยในอินโดนีเซียในการทำกิจกรรมด้านศาสนา วัฒนธรรม และการศึกษา รวมถึงยังเป็นศูนย์รวมใจของพุทธศาสนิกชนชาวอินโดนีเซียด้วย อันจะสามารถช่วยเผยแผ่พุทธศาสนาและพระธรรมวินัยได้อย่างถูกต้อง สถานเอกอัครราชทูตฯ จึงสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมการเผยแผ่พุทธศาสนา ซึ่งจะเป็นสื่อกลางในการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจระหว่างชาวไทยและอินโดนีเซียเพิ่มมากขึ้นได้

หมายเหตุ: โรงเรียนธรรมวิทยาเป็นโรงเรียนที่พระครูประกาศธรรมนิเทศได้ซื้อไว้เมื่อปี ค.ศ.2008 ปัจจุบัน มีนักเรียนกว่า 1,000 คนตั้งแต่ชั้นอนุบาลจนถึงมัธยมปลาย โดยนักเรียนส่วนใหญ่นับถือพุทธศาสนา และเน้นการสอนและกิจกรรมเชิงพุทธศาสนาด้วย

 


ข่าวที่เกี่ยวข้อง

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตา ร่วมกับคณะผู้แทนถาวรไทยประจำอาเซียน ได้จัดงานเลี้ยงรับรองเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562

6 ธ.ค. 2562

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตา

JI. DR Ide Anak Agung Gde Agung kav. NO. 3.3 (Lot 8.8),
Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Indonesia 12950.

Tel. +62 21 2932 8190-94
Fax. +62 21 2932 8199, +62 21 2932 8201, +62 21 2932 8213