สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตา จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2562 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตา และหน่วยงานทีมประเทศไทย ร่วมกับชุมชนไทยในกรุงจาการ์ตา จำนวนประมาณ 80 คน ได้จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ณ โรงพยาบาล ฮาราปัน คีตา (Harapan Kita) กรุงจาการ์ตา โดยได้บริจาคเงินและสิ่งของเพื่อช่วยเหลือเด็กผู้ป่วยโรคมะเร็ง   ในอินโดนีเซีย รวมทั้งเยี่ยมเด็กผู้ป่วยเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจ โดยมีผู้บริหารโรงพยาบาลฯ และมูลนิธิเด็กผู้ป่วยโรคมะเร็ง (Yayasan Kanker Anak) รวมทั้งเด็กผู้ป่วยโรคมะเร็งและผู้ปกครองชาวอินโดนีเซีย ร่วมกิจกรรมด้วย

 

เอกอัครราชทูตฯ ได้แจ้งถึงวัตถุประสงค์ของกิจกรรมว่า เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และกล่าวถึงความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ในฐานะที่เป็นศูนย์รวมใจของคนไทยทั้งชาติ และเป็นสัญลักษณ์แห่งความเป็นชาติไทยที่ชาวไทยรักและเทิดทูนยิ่ง โดยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงยึดมั่นและสืบสานแนวทางการพัฒนาและโครงการ   อันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เพื่อพัฒนาความเป็นอยู่ของประชาชน รวมทั้งทรงเป็นผู้นำในการดำเนินภารกิจจิตอาสา เพื่อสาธารณประโยชน์และส่งเสริมความสามัคคีของคนในชาติ


ข่าวที่เกี่ยวข้อง

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตา ร่วมกับคณะผู้แทนถาวรไทยประจำอาเซียน ได้จัดงานเลี้ยงรับรองเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562

6 ธ.ค. 2562

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตา

JI. DR Ide Anak Agung Gde Agung kav. NO. 3.3 (Lot 8.8),
Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Indonesia 12950.

Tel. +62 21 2932 8190-94
Fax. +62 21 2932 8199, +62 21 2932 8201, +62 21 2932 8213