เอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตาเยี่ยมชมโรงงาน CP เมือง Krian จังหวัดชวาตะวันออก

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2562 นายทรงพล สุขจันทร์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตา พร้อมด้วยคณะ ได้เยี่ยมชมโรงงานผลิตอาหารสัตว์ของบริษัทเจริญโภคภัณฑ์ (CP) ที่เมือง Krian จังหวัดชวาตะวันออก โดยได้รับฟังการบรรยายสรุปและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับผู้บริหารและผู้แทนบริษัท CP เกี่ยวกับกิจการของบริษัทฯ ในจังหวัดชวาตะวันออกด้วย ทั้งในด้านธุรกิจอาหารสัตว์ การเลี้ยงไก่เนื้อและไก่ไข่ การผลิตไก่แช่แข็ง อาหารสำเร็จรูป และเครื่องดื่ม เป็นต้น
CP เป็นผู้ผลิตอาหารสัตว์ ลูกไก่ และไก่แปรรูปที่ใหญ่ที่สุดในอินโดนีเซีย ไก่ CP มีสัดส่วนครองตลาดอินโดนีเซียที่ 60% เฉพาะในชวาตะวันออกมีฟาร์มเลี้ยงไก่ breeding 14 แห่ง / hatchery 5 แห่ง และมีโรงงานต่าง ๆ ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอาหารสัตว์และการเลี้ยงไก่อีก 14 แห่ง โดยมีการจ้างงานประมาณ 2,000 คน ซึ่งคิดเป็นหนึ่งในห้าของการจ้างงานของ CP ทั้งหมดในอินโดนีเซียซึ่งมีประมาณ 10,000 คน

 


ข่าวที่เกี่ยวข้อง

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตา ร่วมกับคณะผู้แทนถาวรไทยประจำอาเซียน ได้จัดงานเลี้ยงรับรองเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562

6 ธ.ค. 2562

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตา

JI. DR Ide Anak Agung Gde Agung kav. NO. 3.3 (Lot 8.8),
Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Indonesia 12950.

Tel. +62 21 2932 8190-94
Fax. +62 21 2932 8199, +62 21 2932 8201, +62 21 2932 8213