เอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตา พร้อมด้วยภริยาและคณะ เข้าพบหารือกับผู้บริหารและผู้แทนท่าเรือขนส่ง Petikemas สุราบายา

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2562 นายทรงพล สุขจันทร์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตา และคณะ ได้เข้าพบหารือกับผู้บริหารและผู้แทนท่าเรือขนส่งสินค้า Petikemas สุราบายา (TPS) ซึ่งเป็นผู้ให้บริการขนถ่ายตู้คอนเทนเนอร์รายใหญ่ที่สุดในท่าเรือ Tanjung Perak สุราบายา ซึ่งเป็นท่าเรือขนส่งสินค้าใหญ่เป็นอันดับ 2 ของอินโดนีเซีย (รองจากท่าเรือ Tanjung Priok จาการ์ตา)

ท่าเรือ Petikemas ถือหุ้นส่วนใหญ่โดยรัฐวิสาหกิจอินโดนีเซีย Pelindo III (ร้อยละ 99.5) ธุรกิจมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยให้บริการทั้งการขนส่งภายในประเทศและระหว่างประเทศ ในจำนวนตู้คอนเทนเนอร์ทั้งหมด ร้อยละ 1.4 เป็นตู้คอนเทนเนอร์ขนส่งระหว่างอินโดนีเซีย – ไทย (ทั้งท่าเรือแหลมฉบังและท่าเรือกรุงเทพ) คิดเป็นจำนวนประมาณ 20,000 คอนเทนเนอร์ต่อปี โดยร้อยละ 78 เป็นการส่งออกจากอินโดนีเซียไปยังไทย และ TPS เป็นท่าเรือหลักสำหรับสินค้าเกษตรนำเข้าจากไทยมายังอินโดนีเซีย และใช้เป็นท่าเรือสำคัญในการส่งออกสินค้าที่ผลิตโดยบริษัทไทยในชวาตะวันออกไปยังตลาดต่างประเทศ

ในการนี้ เอกอัครราชทูตฯ ได้อธิบายเกี่ยวกับโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก (EEC) ของไทย ซึ่งมีแผนพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ท่าเรือมาบตาพุด และที่สัตหีบ รวมทั้งโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และการเชื่อมโยงกับ กทม. ในด้านระบบราง ถนน สนามบิน และท่าเรือ เพื่อให้เป็น investment / trading hub ของไทยในภูมิภาค จึงหวังว่า การพัฒนาท่าเรือของไทยจะสามารถเชื่อมโยงและเกื้อกูลประโยชน์กับท่าเรือในอินโดนีเซียได้

ในโอกาสนี้ เอกอัครราชทูตฯ ภริยาและคณะได้เยี่ยมชมหอคอยบังคับการและพื้นที่ขนถ่ายสินค้าของท่าเรือฯ ด้วย


ข่าวที่เกี่ยวข้อง

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตา ร่วมกับคณะผู้แทนถาวรไทยประจำอาเซียน ได้จัดงานเลี้ยงรับรองเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562

6 ธ.ค. 2562

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตา

JI. DR Ide Anak Agung Gde Agung kav. NO. 3.3 (Lot 8.8),
Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Indonesia 12950.

Tel. +62 21 2932 8190-94
Fax. +62 21 2932 8199, +62 21 2932 8201, +62 21 2932 8213