เอกอัครราชทูตฯ เป็นประธานในพิธีมอบตรา Thai Select

เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 นายทรงพล สุขจันทร์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตา เป็นประธานในพิธีมอบตรา Thai Select แก่ร้านอาหารไทย 12 ร้านในกรุงจาการ์ตา และบาหลี ที่ได้รับคัดเลือกตามมาตรฐาน Thai Select ของกระทรวงพาณิชย์ อาทิ มีรายการอาหารไทยในร้านไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 มีกรรมวิธีการปรุงตามมาตรฐานของไทย ใช้วัตถุดิบและเครื่องปรุงของไทย มีรสชาติและคุณภาพอาหารที่ดี ตกแต่งร้านสวยงาม และบริการดี โดยพิธีดังกล่าวจัดโดย Thai Trade Center, Jakarta มีผู้เข้าร่วมกว่า 70 คน ประกอบด้วยผู้แทนร้านอาหารไทย และผู้นำเข้าอาหารและผลไม้ไทยในอินโดนีเซียด้วย

เอกอัครราชทูตฯ ได้กล่าวขอบคุณร้านอาหารไทยที่มีส่วนสนับสนุนนโยบาย “ครัวไทยสู่ครัวโลก” โดยเห็นว่า ร้านอาหารไทยทำหน้าที่เสมือนเป็นสำนักงานวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ เป็นช่องทางในการเผยแพร่อาหารไทย เป็นด่านหน้า เป็นหน้าต่างที่ทำให้ประเทศต่าง ๆ รู้จักอาหารไทย และนำไปสู่การไปเที่ยวประเทศไทย และได้ย้ำความสำคัญของการเสนออาหารไทยที่รสชาติไทยแท้ ซึ่งเป็นเสน่ห์สำคัญยิ่งของอาหารไทย ทั้งนี้ ในกรุงจาการ์ตามีร้านอาหารและเครื่องดื่มไทยกว่า 120 ร้าน โดย 14 ร้านได้รับตรา Thai Select แล้ว หลังจากนั้น นางสาวภรภัทร พันธ์งอก ผู้อำนวยการ Thai Trade Center, Jakarta ได้นำเอกอัครราชทูตฯ พบปะกับผู้ประกอบการ พร้อมทั้งชิมอาหารเมนูยอดนิยมจากร้านอาหารไทยที่ได้รับตรา Thai Select ด้วย


ข่าวที่เกี่ยวข้อง

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตา ร่วมกับคณะผู้แทนถาวรไทยประจำอาเซียน ได้จัดงานเลี้ยงรับรองเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562

6 ธ.ค. 2562

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตา

JI. DR Ide Anak Agung Gde Agung kav. NO. 3.3 (Lot 8.8),
Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Indonesia 12950.

Tel. +62 21 2932 8190-94
Fax. +62 21 2932 8199, +62 21 2932 8201, +62 21 2932 8213