กระทรวงการต่างประเทศเปิดตัวตราสัญลักษณ์เพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ 70 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยกับอินโดนีเซีย

สอท. ขอแสดงความยินดีกับนายยูดี ปรียัตโน (Mr. Yudi Priyatno) อายุ 21 ปี นักศึกษาสัญชาติอินโดนีเซียที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์เพื่อเฉลิมฉลองการครบรอบ 70 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยกับอินโดนีเซีย โดยการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับอินโดนีเซียในหมู่สาธารณชนทั่วไป และได้รับการตอบรับที่ดีโดยมีผู้ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดจำนวน 637 คนจากทั่วประเทศไทยและอินโดนีเซีย

ตราสัญลักษณ์ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศเป็นการนำรูปช้างและครุฑอันเป็นสัญลักษณ์ของไทยและอินโดนีเซีย ตามลำดับ มาประกอบเป็นเลข 70 เพื่อสื่อถึงการครบรอบ 70 ปีของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูต โดยมีส่วนประกอบอื่น ได้แก่ รูปร่างคนวิ่งสื่อถึงแรงผลักดันในการมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์เสมอ รูปวงกลมสื่อถึงการบูรณาการ ความร่วมมือและความมุ่งมั่นที่จะก้าวไปข้างหน้าด้วยกัน และรูปเกลียวคลื่นสื่อถึงความเชื่อมั่น
ในการฝ่าฟันและเผชิญอนาคตร่วมกัน โดยใช้สีน้ำเงินและสีแดงซึ่งเป็นสีธงชาติของไทยและอินโดนีเซีย สีน้ำเงินสื่อถึงความเป็นมืออาชีพ สันติภาพและความไว้วางใจ และสีแดงสื่อถึงพลวัต ความกล้าหาญ และความเป็นอิสระ

ตลอดปี 2563 ทั้งสองฝ่ายจะร่วมกันจัดกิจกรรมที่หลากหลายภายใต้แนวคิด “ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม” เพื่อเฉลิมฉลองการครบรอบ 70 ปีดังกล่าว อาทิ การอบรมทำผ้าบาติก การสัมมนาเรื่องเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เทศกาลภาพยนตร์ การแสดงทางวัฒนธรรม และการประชุมภาคธุรกิจ โดยจะมีการประดับตราสัญลักษณ์ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในทุกกิจกรรมทั้งในประเทศไทยและอินโดนีเซีย และทั้งสองประเทศจะร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดในการกระชับความสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นเพื่อผลประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชนของทั้งสองฝ่ายต่อไป


ข่าวที่เกี่ยวข้อง

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตา

JI. DR Ide Anak Agung Gde Agung kav. NO. 3.3 (Lot 8.8),
Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Indonesia 12950.

Tel. +62 21 2932 8190-94
Fax. +62 21 2932 8199, +62 21 2932 8201, +62 21 2932 8213