เอกอัครราชทูตฯ เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันแก่นักศึกษาไทยในเมืองเมดาน

เมื่อวันที่ 8 ม.ค. 2563 เอกอัครราชทูตฯ ได้เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันแก