กิจกรรม Embassy’s Clinic ครั้งที่ 2 และการสัมมนาสร้างทักษะสำหรับนักศึกษาไทยในอินโดนีเซีย ณ เมืองบันดุง ระหว่างวันที่ 23-25 กันยายน 2564

May be an image of 8 people, child, people sitting, people standing and indoor
กิจกรรม Embassy’s Clinic ครั้งที่ 2 และการสัมมนาสร้างทักษะสำหรับนักศึกษาไทยในอินโดนีเซีย ณ เมืองบันดุง ระหว่างวันที่ 23-25 กันยายน 2564
เมื่อวันที่ 23-25 กันยายน 2564 นางจิราพร สุดานิช อัครราชทูต พร้อมคณะจากสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตา ได้เดินทางเยี่ยมเยือนและจัดกิจกรรมร่วมกับนักศึกษาไทยในเมืองบันดุง พร้อมจัดการสัมมนา/ศึกษาดูงานเพื่อสร้างทักษะสำหรับนักเรียนและนักศึกษาไทยในอินโดนีเซีย ดังนี้
1. กิจกรรม Embassy’s Clinic ครั้งที่ 2: อัครราชทูตและคณะได้พบปะนักศึกษาไทยในเมืองบันดุงโดยได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และปัญหา/ข้อขัดข้องในการใช้ชีวิตและการศึกษาในช่วง COVID-19 โดยอัครราชทูตเน้นย้ำความพร้อมของสถานเอกอัครราชทูตฯ ในการดูแลทุกข์สุขของนักศึกษาและสนับสนุนกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาทักษะที่จำเป็นต่อการเรียนและการประกอบอาชีพตามความสนใจของนักศึกษาต่อไป ในโอกาสนี้ คณะฯ ได้มอบกระเป๋าเป้ฉุกเฉิน อุปกรณ์อนามัย และยาสามัญพื้นฐาน เพื่อพร้อมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติและสถานการณ์ COVID-19 พร้อมด้วยอุปกรณ์ประกอบอาหารไทย เพื่อสนับสนุนการเป็น “ทูตอาหารไทย” ของนักศึกษาเมืองบันดุง ในการจัดกิจกรรมร่วมกับเพื่อนชาวอินโดนีเซีย ซึ่งชื่นชอบอาหารไทยและนักศึกษาของทั้งสองฝ่ายมักแลกเปลี่ยนการทำอาหารประจำชาติระหว่างกันอยู่เสมอ
2. กิจกรรม Workshop ฝึกชงกาแฟ: นักศึกษาไทยและนักศึกษาอินโดนีเซียในเมืองบันดุงได้เข้าร่วมการฝึกชงกาแฟกับผู้เชี่ยวชาญเจ้าของร้านกาแฟในเมืองบันดุง ซึ่งเป็นเมืองที่อุตสาหกรรมและธุรกิจกาแฟกำลังเติบโต โดยผู้เข้าร่วมอบรมได้รับความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ตลอดจนได้รับความรู้และแนวทางเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจร้านกาแฟด้วย
3. การเยี่ยมชม Bandung Creative Hub: คณะฯ เข้าพบหารือกับนาง Dewi Kaniasari ตำแหน่ง Head of Culture and Tourism Department of Bandung City ณ Bandung Creative Hub ซึ่งเป็นศูนย์กิจกรรมและบ่มเพาะทักษะด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของเมืองบันดุง ร่วมกับตัวแทนนักเรียน/นักศึกษาไทย เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้นโยบายและแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศของการส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของเมืองบันดุง การอบรมและบ่มเพาะผู้ประกอบการรุ่นใหม่ทั้งชาวอินโดนีเซียและต่างชาติ และโอกาสในการสร้างและขยายความร่วมมือในอุตสาหกรรมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ระหว่างไทยและอินโดนีเซีย เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการสานเครือข่ายและยกระดับเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของไทย
4. การเยี่ยมชมน้ำตกดาโก: คณะฯ พร้อมนักศึกษาไทยในบันดุงได้พบและหารือกับนาย Lian Lubis หัวหน้าสำนักงานอุทยาน Ir.H.Djuanda จ. ชวาตะวันตก เกี่ยวกับ phase ต่อไปของโครงการบูรณะและซ่อมแซมศาลาไทยครอบหลักศิลาจารึกพระนามาภิไธยย่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 และพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 ซึ่งดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2562 และต่อไปจะดำเนินการติดตั้งป้ายอธิบายความเป็นมาของหลักศิลาจารึกดังกล่าวและประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ไทย-อินโดนีเซีย ตั้งแต่ปี 2413 ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในช่วงต้นปี 2565 นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายได้หารือเกี่ยวกับโครงการความร่วมมือระหว่างสถานเอกอัครราชทูตฯ และสำนักงานอุทยานฯ ในอนาคต เช่น การสร้างระบบระบายน้ำในบริเวณพื้นที่ข้างบนศาลาเพื่อป้องกันปัญหาดินถล่มในช่วงฤดูฝน การปรับปรุงพื้นที่และสนามเด็กเล่นด้านบนน้ำตก และการติดตั้งเซลล์แสงอาทิตย์ เป็นต้น โดยนักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการเสนอแนวทางในการปรับปรุงทัศนียภาพ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวบริเวณพื้นที่ดังกล่าวในหมู่สาธารณชนต่อไป ในโอกาสนี้ คณะฯ และนักศึกษายังได้พบหารือกับอ.อิ่มทิพย์ ปัตตะโชติ ซูฮาร์โต ผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ไทย-อินโดนีเซีย เกี่ยวกับการจัดตั้ง Thai Corner อีกด้วย
ครั้งนี้นับเป็นครั้งแรกที่สถานเอกอัครราชทูตฯ เดินทางไปจัดกิจกรรมร่วมกับนักศึกษาไทยต่างเมืองตั้งแต่สถานการณ์ COVID-19 ระบาดในอินโดนีเซียเมื่อต้นปี 2563 ซึ่งขณะนี้เมื่อสถานการณ์ในบางเมืองบรรเทาลงแล้ว สถานเอกอัครราชทูตฯ จึงมุ่งสานต่อกิจกรรมและการเยี่ยมเยือนนักศึกษาไทยในเมืองต่าง ๆ โดยเน้นการพบปะกลุ่มย่อย เพื่อรักษามาตรการทางสาธารณสุข และเน้นการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมทักษะและศักยภาพในประเด็นตามความสนใจของนักศึกษา และเป็นสาขาที่อินโดนีเซียมีจุดเด่น/ความเชี่ยวชาญ ทั้งนี้ เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์ การเรียนรู้วิทยาการ และแรงบันดาลใจในการศึกษาและประกอบอาชีพต่อไป โดยในห้วงต่อจากนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ มีแผนเดินทางเยือนและจัดกิจกรรมร่วมกับนักศึกษาไทยในเมืองอื่น ๆ ในลักษณะนี้ต่อไป
* กิจกรรม Embassy’s Clinic เป็นข้อริเริ่มใหม่ของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตา ซึ่งได้แรงบันดาลใจมาจากข้อเสนอของนักศึกษาเมืองบันดุง เพื่อให้เป็นโอกาสในการพบปะ ดูแลความเป็นอยู่ของนักศึกษาไทยในอินโดนีเซียในช่วงสถานการณ์ COVID-19 ผ่านกิจกรรมทั้งในรูปแบบออนไลน์และตัวต่อตัว เพื่อให้ได้ทราบประเด็นปัญหาการใช้ชีวิตของนักเรียน/นักศึกษา และแนะนำการดำเนินกิจกรรมร่วมกันต่อไป ทั้งนี้ นักเรียน/นักศึกษาไทยที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม สามารถแจ้งความประสงค์และนัดหมายเวลากับสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้
May be an image of 1 person and standing  May be an image of 2 people, people standing and indoor May be an image of one or more people, drink and indoor   May be an image of 1 person, sitting, standing and waterfall   May be an image of one or more people, people standing, headscarf and indoor   May be an image of 2 people and people sitting   May be an image of 2 people and people standing   May be an image of 3 people, people standing, headscarf and indoorMay be an image of 1 person, sitting, standing and indoor   May be an image of 2 people, people standing and indoor   May be an image of 1 person and standing   May be an image of 8 people, child, people sitting, people standing and indoor   May be an image of 1 person, standing and outdoors   May be an image of nature, tree and body of water   May be an image of tree and outdoors

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตา

JI. DR Ide Anak Agung Gde Agung kav. NO. 3.3 (Lot 8.8),
Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Indonesia 12950.

Tel. +62 21 2932 8190-94
Fax. +62 21 2932 8199, +62 21 2932 8201, +62 21 2932 8213