งานสัมมนา “Investment and Trade between Indonesia and Thailand”

เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2561 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตา ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้จัดสัมมนาในหัวข้อ “Investment and Trade between Indonesia and Thailand” ณ ห้องประชุม สถานเอกอัครราชทูตฯ โดย น.ส.นิธิวดี มานิตกุล อุปทูต และนายกิตติ ตั้งจิตรมณีศักดา รองประธานสภาอุตสาหกรรมฯ กล่าวเปิดงาน และมีผู้เชี่ยวชาญจากกระทรวงการคลัง กระทรวงประสานงานกิจการด้านเศรษฐกิจ และคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BKPM) ของอินโดนีเซีย มาให้ข้อมูลเกี่ยวกับตลาดอินโดนีเซีย ลู่ทางการค้าและการลงทุน รวมถึงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะเรื่องภาษีและศุลกากร ทั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมสัมมนาดังกล่าวประมาณ 80 คน ประกอบด้วยภาคเอกชนไทยในอินโดนีเซีย นักธุรกิจจากประเทศไทย และผู้แทนหอการค้าอินโดนีเซีย-ไทย เป็นต้น


ข่าวที่เกี่ยวข้อง

สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติและประธานกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย – อินโดนีเซีย และคณะเยือนอินโดนีเซียเพื่อกระชับความสัมพันธ์และความร่วมมือกับสภาผู้แทนราษฎรอินโดนีเซียและกลุ่มมิตรภาพฯ

29 ต.ค. 2561

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตา

JI. DR Ide Anak Agung Gde Agung kav. NO. 3.3 (Lot 8.8),
Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Indonesia 12950.

Tel. +62 21 2932 8190-94
Fax. +62 21 2932 8199, +62 21 2932 8201, +62 21 2932 8213